Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής σε Ν.Μαρμαρά, Συκιά και Σάρτη

erga1.jpg

erga1.jpg

Συνεχίζεται η κατασκευή των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Νέο Μαρμαρά, στη Συκιά και στη Σάρτη και ολοκληρώνονται σύντομα.
Τα έργα αφορούν 1) Την ύδρευση – αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων  Ν.Μαρμαρά (κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά) 2) «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Συκιάς  Δήμου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής». 3) Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας.


Τα έργα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Σιθωνίας και η Τεχνική Υπηρεσία.
Επισημάνεται ότι τα έργα έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

erga2.jpg