Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΤΟ ΕΣΠΑ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

metaggitsi.jpg

metaggitsi.jpgΗ  «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία –Θράκη» με συνολικό προϋπολογισμό 4.537.500 ευρώ.

   Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του συνόλου του οικισμού Μεταγγιτσίου, το οποίο αποτελείται από δύο κύριους αγωγούς, καθώς και από ένα πλήθος δευτερευόντων αγωγών και των αναγκαίων φρεατίων.


Επίσης περιλαμβάνονται η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου με αντλιοστάσιο εισόδου εγκατάστασης, μονάδα προεπεξεργασίας, δεξαμενή και αντλιοστάσιο εισόδου εγκατάστασης, μονάδα προεπεξεργασίας, δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης. Παράλληλα η επεξεργασία των αποβλήτων περιλαμβάνει πρωτοβάθμιο καθαρισμό, βιολογικό καθαρισμό με ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου και απολύμανση.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας κ.Ιωάννης Τζίτζιος σε δήλωσή του αναφέρει:
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού Μεταγγιτσίου στο ΕΣΠΑ, καθώς η δημοτική αρχή πετυχαίνει τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και αποχέτευσης σε κάθε δημοτικό και τοπικό διαμέρισμα του Δήμου μας με όλες τις σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία.
Εξάλλου, για το βιολογικό της Συκιάς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του διαγωνισμού και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επιλογής αναδόχου, οπότε το έργο θα ξεκινήσει εντός του 2012».