Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

O Δήμος Σιθωνίας σας ενημερώνει ότι  σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 και την ΚΥΑ 20124/08-06-2012, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία (πρόστιμα, τέλη, φόροι και εισφορές) να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 29/02/2012.
H βασική οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.000,00€ για φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 75.000,00€ για νομικά πρόσωπα.
Δεν περιλαμβάνονται οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση και δεν τηρήθηκαν οι όροι τους.
Οι οφειλές καταβάλλονται:α) εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και
β) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή των
προσαυξήσεων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τις εξήντα (60), με
υποβολή στοιχείων που απαιτεί ο νόμος.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό ευρώ (100,00€).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 08/10/2012 στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00πμ έως 3:00μμ, τηλ.2375350118).