Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

“Χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού”

105325615_690272875159990_8559539651060797795_n.jpg

105325615_690272875159990_8559539651060797795_n.jpg

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Σιθωνίας στην παρουσίαση του έργου της ΠΚΜ για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας

Μ. Λαθούρη Πάργα: "Χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού"
Στην ενημερωτική συνάντηση που διεξήχθη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, όπου παρουσιάστηκε το έργο με τίτλο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας», που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Μαρία Λαθούρη-Πάργα.

Η πρωτοβουλία έχει ως αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού -συμπληρωματικού στην υφιστάμενη αντίστοιχη εθνική δομή- ο οποίος θα συλλέγει στοιχεία που συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε πανελλήνιο επίπεδο.
Η Περιφέρεια με τα στοιχεία που θα διαθέτει, θα μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί με πραγματικά δεδομένα, τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό κάθε τομέα δραστηριότητας και κάθε περιοχής της. Απώτερος στόχος του έργου, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης και της δημιουργίας ικανοποιητικά αμειβομένων θέσεων εργασίας. 
Ειδικότερα, με το μηχανισμό θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστα στοιχεία α) για τον τρόπο που εξελίσσεται και μεταβάλλεται η οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε κάθε νομό χωριστά β) για τον τρόπο που μεταβάλλονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά πάσα στιγμή, για τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση σε κάθε περίοδο γ) για τον ρυθμό που αναπτύσσονται ή αντίθετα παρουσιάζουν υφεσιακή πορεία συγκεκριμένοι παραγωγικοί κλάδοι και δ) για τις ανάγκες του πληθυσμού για εργασία, τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και τις ανάγκες του επαγγελματικού και του επιχειρηματικού κόσμου σε κάθε περιοχή, είτε πρόκειται για υπάρχουσες είτε για νέες θέσεις εργασίας που τις διαμορφώνουν κάθε φορά οι συνθήκες και οι τοπικές ανάγκες και φυσικά για τη μορφή αυτής της εργασίας. 
Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα, η αρμόδια για θέματα τουρισμού, υγείας και ισότητας των φύλων Αντιδήμαρχος, στην τοποθέτησή της στη διάρκεια της σύσκεψης, έκανε λόγο για ένα χρήσιμο εργαλείο στον χώρο της αγοράς εργασίας και τον τομέα της απασχόλησης.
"Τα στοιχεία που θα καταγράφει ο μηχανισμός θα πρέπει να αξιοποιούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να κατευθύνεται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η συνεισφορά της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε οι εν δυνάμει εργαζόμενοι να εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες από την αγορά δεξιότητες", υπογράμμισε η κ. Λαθούρη-Πάργα. 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων