Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Ν. Χαλκιδικής.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα από την Δευτέρα 13/9/2021 έως και την Τετάρτη 22/9/2021.
 
Επισυνάπτονται:  

Αναλυτικά η ανακοίνωση: prokhryksh_sox_092021_al
Έντυπο Αίτησης για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ: entypo_sox_pe_te_100921
Έντυπο Αίτησης για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ: entypo_sox_de_ye_100921
Παράρτημα ανακοινώσεων: pararthma_anakoinwsewn_100921