Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ergasia.jpg

ergasia.jpgΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2011-2012, τα οποία υλοποιούνται με την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα προσλάβει προσωπικό και συγκεκριμένα ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
ΑΡΙΘΜΟΣ: ΕΝΑΝ (1)
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:•    Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, με προϋπηρεσία και ενασχόληση σε Αθλητισμό Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού. (1)

Η Μοριοδότηση από το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 Εβδομάδες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν
πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Κυριακή
25-12-2011 έως και την Τρίτη 03-01-2012, στα γραφεία της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης, στη Νικήτη Χαλκιδικής. Περισσότερες πληροφορίες
κ. Καρακούση Βικτώρια, τηλ: 23753 50109.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•    Αίτηση
•    Βιογραφικό σημείωμα
•    Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή.
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
•    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
•    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία (εφόσον απαιτείται)
•    Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ