Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΩΔΕΚΑ (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ.
Αναλυτικά η πρόσκληση με τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο συνημμένο έγγραφο.