Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσληψη καθαριστριών σχολικών κτιρίων

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής διακηρύττει ότι:
Προκηρύσσει την πλήρωση  πέντε (5) θέσεων απασχόλησης – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων ορισμένου χρόνου, για το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μαρμαρά, το 1θέσιο Δημοτικό Σχολείο Τορώνης, το 1ο διθέσιο & 2ο μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νικήτης, το 4θέσιο Δημοτικό Σχολέιο & 1 θέσιο Νηπιαγωγείο Μεταγγιτσίου ,το 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς ,για το Σχολικό έτος 2017-2018 από 1-9-2017 έως 30-6-2018,  αρ.πρωτ.προκήρ.291/07-08-2017 , ΑΔΑ:7ΚΣ0ΟΞΟΙ-ΑΣΞ.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται α) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας στην Νικήτη Ν.Χαλκιδικής , Τ.Κ.63088 ,τηλ. επικοινωνίας: 23750 20151 , β)Στο Δήμο Σιθωνίας, μέχρι την Δευτέρα  21 (  είκοσι μία  ) Αυγούστου  του έτους 2017  και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες για τους όρους και την προκήρυξη θα δίνονται στο  τηλέφωνο 23750 20151 και στο τηλέφωνο 6973 399-093.

Ο Πρόεδρος                                                               
Χριστοδούλου Νικόλαος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ