Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Ν. Χαλκιδικής, ανακοινώνει ο συγκεκριμένος φορέας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και μία θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση της ΣΟΧ1-2020, έντυπο αίτησης για συμπλήρωση και παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).