Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2023 (Γεν. 2002) για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2023 (Γεν. 2002) για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
gr-1031-650018-front.jpg

gr-1031-650018-front.jpg

Ο Δήμος Σιθωνίας καλεί τους στρατεύσιμους της κλάσεως
2023 (γεννημένοι το έτος 2002) οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα
Αρρένων του Δήμου μας, να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, προκειμένου να
συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Κατά την
προσέλευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

(1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Ελληνικού Διαβατηρίου.

(2) Βεβαίωση
απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

(3) Βεβαίωση
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο
www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω
στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και
πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά
κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τους (
e-mail).

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν
στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (
www.stratologia.gr),  υποχρεούμενοι να 
προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά,
επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές
Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα Δελτία Απογραφής
στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.