Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 37η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 37η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ'), του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020) και την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την: «Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την προεργασία και τα προγράμματα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας» που αφορά στην Πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών του Δήμου Σιθωνίας» της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

2. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την: «Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την προεργασία και τα προγράμματα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τορώνης» που αφορά στην Πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών του Δήμου Σιθωνίας» της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για την Πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών του Δήμου Σιθωνίας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

4. Δικαστικός συμβιβασμός επί της αριθ. 1188/307/9-10-2020 Αγωγής Γεωργίου Ανδρεάδη, ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.


                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης