Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ'), του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020) και την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Σιθωνίας», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
 
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος έτος  2021». (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
3. Έγκριση πρακτικού 2 «Αποσφράγισης   δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
 
4. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών», έγκριση πρακτικού.
 
5. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης  Δ.Κ. Συκιάς», έγκριση πρακτικού. (470.000€)
 
6. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς Δήμου Σιθωνίας», έγκριση πρακτικού. (543.078€).
 
7. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Συκιάς» έγκριση πρακτικού.
 
8. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ» έγκριση πρακτικού (244.656,75€).
 
9. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ» έγκριση πρακτικού.
 
10. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «ΚΕΦΟ ΣΑΡΤΗΣ» έγκριση πρακτικού.
 
11. Έγκριση της έκθεσης ορκωτών–ελεγκτών επί του ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ".   

12. Έγκριση της 62/2020 απόφασης του Ν.Π. "Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.", με θέμα "Ψήφιση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021".

13. Έγκριση της 58/2020 απόφασης του Ν.Π. "Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.", με θέμα ‘Ψήφιση  απολογισμού 2019’

14. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας

15. Παράταση σύμβασης Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο ισολογισμού του Δήμου Σιθωνίας οικονομικού έτους 2018.

16. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα.

17. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε υπόθεση της εταιρίας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά του Δήμου Σιθωνίας. 

18. Ορισμός δικηγόρου

19. Ορισμός υπολόγου για ΔΕΔΔΗΕ (Πιλάρ Βρυσούδα Μεταγγιτσίου)

20. Ορισμός υπολόγου για ΔΕΔΔΗΕ (Πιλάρ Αγία Ειρήνη Μεταγγιτσίου)

21. Ορισμός υπολόγου για ΔΕΔΔΗΕ  (τοποθέτηση 2 ΦΣ και – Χ/Δ, Δ/Ε Σάρτης)

22. Επανυποβολή αίτησης υπαλλήλου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης