Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 22Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 22Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 Νικήτη 02/08/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:23487
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΣΜΠΕ Πολεοδομικής μελέτης Ν. Μαρμαρά (Μετόχι Γρηγορίου)» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
2. Παραίτηση ή μη από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 15343/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εισηγ. κ. Δήμαρχος και κ. Κόκκινος Δημήτριος)
3. Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία “ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε.”» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος και κ. Κόκκινος Δημήτριος)
4. Έγκριση της υπ’αριθ. 48-2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
5. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής 35kVA με αριθμό 25048362-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο, ακινήτου στη θέση Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
6. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής 35kVA με αριθμό 25048361-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο, ακινήτου στη θέση Σάρτη Χαλκιδικής (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        Δήμαρχος
                                                                                             Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης