Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(5)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  05/03/2012 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)Καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Συκιάς Δήμου
Τορώνης, Νομού Χαλκιδικής.
2)Δικαστικός συμβιβασμός της Βασιλικού Φλώρας.
3)Ψήφιση πίστωσης ποσού 245,00€ για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο με θέμα «Ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο».
4)Ψήφιση πίστωσης αποζημίωσης του Καρρά Νικολάου με εντολή δικαστικής αποφάσεως.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος