Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(31)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  13/12/2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
2)    Απόφαση για δικαστικό συμβιβασμό με τον κ. Κρημνιανιώτη.
3)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ για αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών-Γενικές υπηρεσίες ,(Προμήθεια εγγυητικής στην Εθνική Τράπεζα).
4)    Έγκριση όρων διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων δημιουργίας χώρων στάθμευσης στην Τ.Κ Σάρτης.

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος