Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(25)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 07//2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ύδρευση αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά.
2)Ψήφιση πίστωσης  ποσού 248.000,00€ για την ύδρευση- αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά.
3)Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για  την εκτέλεση  της εργασίας  «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων».
4)Ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ  Ν. Μαρμαρά».
5)Ψήφιση πίστωσης  ασφαλιστήριων για τα οχήματα του Δήμου.
6) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 21.598,80€ για την σύνταξη Ισολογισμού του 2007 και 2008.   
                                    Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος