Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(24)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 27/09/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την Ενοικίαση γραφείων για την στέγαση των υπηρεσιών :
Α)Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Β)Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Γ)Σχολικών επιτροπών

2) Ψήφιση πιστώσεων τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
3)Αίτηση του κ. Κανενέ Θεόδωρου για εξώδικο συμβιβασμό.
4)Αίτηση του  κ. Διαμαντή Θεόδωρου για εξώδικο συμβιβασμό.
5)Έγκριση και ψήφιση πίστωσης  για την εκτέλεση της  προμήθειας τηλεφωνικών κέντρων.

 Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος