Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(17)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  04/07/2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης τιμολόγιου Νο 152 του Γκέκα Νικόλαου
ποσού 68.283,45 € για την αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Δ 
Συκιάς και Σάρτης του Δήμου Τορώνης.
2)Έγκριση άρθρου γερανού-ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 110 τόνων.
3)Απαλλαγή υπολόγου προπληρωμής ενταλμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος