Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(1)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του
Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  31/01/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας
διατάξεως:


1)    Ψήφιση πιστώσεων
παρελθούσης χρήσεως.

2)    Ψήφιση πιστώσεων
συνεχιζόμενων έργων.

3)    Ορισμός υπολόγου και
ψήφιση πιστώσεων ΔΕΗ.

4)    Ψήφιση πίστωσης για
προμήθεια γραμματοσήμων.

5)    Καθορισμός τελών για
την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αποχετευτικών συστημάτων τουριστικών
καταλυμάτων.

6)    Ψήφιση πίστωσης για
την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου.

7)    Ψήφιση πίστωσης για
την προμήθεια κουρτινών.

8)    Ψήφιση πίστωσης για
την προμήθεια μηχανήματος ψύξης, θέρμανσης.

9)    Ψήφιση πίστωσης για
την προμήθεια επίπλων.

10) Καθορισμός των όρων
ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
συγκροτήματος αποσιδήρωσης- 
απομαγκανιοποίησης   νερού
γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ Συκιάς ,Τ.Κ Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

11) Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη   για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης
οικισμών Δήμου Σιθωνίας.

 

                                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                 Τζίτζιος Ιωάννης