Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

epitr-tourismou.jpg

epitr-tourismou.jpgΣύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 & 2 του Ν.3852/2010:
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

2.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την
απόφαση της συγκρότησης. 
Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται
από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι
της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα
θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.»

Επειδή πρέπει να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Δήμου Σιθωνίας, το συντομότερο δυνατό, σας καλούμε να
προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον
εκπρόσωπο του φορέα σας, εντός επτά ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Ο Δήμαρχος ΣιθωνίαςΙωάννης Τρ. Τζίτζιος