Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(6)

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις 19/07/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ανανέωση άδειας μουσικής του Μελίση Γεωργίου  στην Τ.Κ Σάρτης.
2)    Ανανέωση άδειας μουσικής του Τακάκη Παράσχου στην Τ.Κ Σάρτης.
3)    Ακύρωση  άδειας ιδρύσεως  και λειτουργίας καταστήματος μετά από αίτηση του Τσόγκανου Γεώργιου.
4)    Αίτηση της Καλδή Φίλια για παραχώρηση 10τ.μ για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.
5)    Αίτηση του Τσαντεκίδη  για παραχώρηση 8τ.μ για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τζίτζιος Ιωάννης