Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(4)

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  31/05/2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας Τράικου Μαρία.

 2) Χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας Χαλκιά Μιχαήλ.

3)Προέγκριση καταστήματος Καφέ-Αναψυκτήριο στην Σάρτη της  Κατσίκη Διαμάντω.

4)Προέγκριση καταστήματος Οpen Bar-Αναψυκτήριο στην Σάρτη του Χρυσοστομίδη Ισαάκ.

5) Προέγκριση καταστήματος Super-Market,Πρατήριο Άρτου, Κρεοπωλείο, Μανάβικο στην Σάρτη του Τσαλκιτζίδη Γεώργιου.

6) Κοινοποίηση-Δημοσιοποίηση εγγράφου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τζίτζιος Ιωάννης