Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1)

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  08/03/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1) Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ.74)
2)Ανανέωση άδειας μουσικής μετά από αίτηση  της Τσιώνη Θωμαής.
3)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος (ψητοπωλείο-καφέ-εστιατόριο) μετά από αίτηση του Αγοραστού Απόστολου.
4) Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος της ΑΦΟΙ ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε.
5) Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
6) Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος της ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
7) Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
8) Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος του ΤΣΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ..
9) Βεβαίωση για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων μετά από αίτηση της Μπαμπαλή Χρυσούλας.

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τζίτζιος Ιωάννης