Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Αποτελέσματα πραγματογνωμοσύνης σχετικά με λωρίδα διέλευσης στη Τ.Κ. Μεταγγιτσίου σύμφωνα με την 271/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

2)    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου «Αναγκαίες κυκλοφοριακές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3)    Αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας»
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

4)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

5)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

6)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

7)    Κατανομή χρηματικού ποσού 44.820,00€ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επ. Παιδείας)

8)    Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 6/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

9)    Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικού Έργου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

10)    Λήψη απόφασης σχετικά με την θητεία του Προέδρου της Τουριστικής Δημοτικής Επιχείρησης Α.Ε.
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

11)    Ορισμός εκπροσώπου για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Δημοτικής Επιχείρησης Α.Ε.
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

12)    Αίτηση του κ. Αβραμίδη Αναστασίου για κοπή δέντρου και την αντικατάστασή του στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13)    Καθαρισμός προαύλιου χώρου της κα. Κουτσιούκη Θωμαής στη Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

15)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

16)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

17)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

18)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

19)    Αναμόρφωση προυπολογισμού – Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας