Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 22/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Δασικοί Χάρτες.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2)    Ορισμός εκ νέου Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες: α) «Ολοκλήρωση μελέτης ΓΠΣ οικισμού Συκιάς Κοινότητας Συκιάς- ΖΟΕ οικισμού Συκιάς- Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς- Εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς Ν. Χαλκιδικής» και β) «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Δ. Συκιάς (πρώην) Δ. Τορώνης», γ) «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης Α’ κατοικίας του οικισμού Ν. Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)», λόγω τροποποίησης ΟΕΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Προϊσταμένη Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος)

3)    Πρόσκληση 2ης Ανάρτησης Πολεοδομικής μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης ΓΠΣ οικισμού Συκιάς Κοινότητας Συκιάς- ΖΟΕ οικισμού Συκιάς- Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς- Εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς Ν. Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Επιβλέπων Μηχανικός)

4)    Έγκριση και παραλαβή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με αρ. μελ. 81/2010 και τίτλο: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Μεταγγιτσίου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τ.Υ.))

5)    Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τ.Υ.))

6)    Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας», αρ. μελέτης 192/2015.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τ.Υ.))

7)    Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τ.Υ.))

8)    Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9)    Πρόταση-Εισήγηση για συμπλήρωση είδους στον Βασιλειάδη Παντελή του Σαρδιώνα.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  11976/24-6-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

11)    Αίτηση του κ. Πάργα Παντελεήμων του Αθανασίου για κτηματολογική διόρθωση ακινήτου στο Πόρτο Κουφό της Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

12)    Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο  Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

13)    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)

14)    Συγκρότηση επιτροπής σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δ. Σιθωνίας έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

15)    Αντικατάσταση του μέλους Μουστάκα Ιωάννη από την Βαφείδη Γεωργία ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Νικήτης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

16)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ ΔΕ Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

17)    Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 35/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την τακτική χρηματοδότηση των συλλόγων του Δήμου Σιθωνίας έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

18)    Ορισμός υπευθύνου του Δήμου στην πράξη «Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΔ 5002212».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

19)    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.; 165/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

20)    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της Σχ.Ε.Β/θμιας Εκπαίδευσης)

21)    Τροποποίηση του τέταρτου σκέλους της υπ’ αριθμ.: 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ««Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, στον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

22)    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

23)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 18/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αποδοχή δωρεάς οχήματος από την ΟΠΕΑΝ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 14/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτηση της κ. Δεμερτζή Αποστολίας για κοπή ξερού δέντρου (πευκου) στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ και το μπαρ VERTIGO στην Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

25)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Διάνοιξη δρόμου στο Ο.Τ. 11 στην περιοχή Αγ. Βαρβάρα της Δ.Κ. Νικήτης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

26)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτηση της κ. Παπαστεργιανού Δήμητρας για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης στάθμευσης μπροστά από την οικία της».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

27)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτηση για τη δημιουργία διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων έμπροσθεν του καταφυγίου τουριστικών σκαφών (τουριστικού λιμένα) Νικήτης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

28)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

29)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 17/2017 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

30)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 14α/2017 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

31)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 14β/2017 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       Αρσένης Καλλικρατίδας