Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpg Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 12/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Καθορισμός τιμής τροχήλατου αναψυκτηρίου με τη διαδικασία της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
(Εισηγήτρια: κ. Στρειδά Αναστασία)

2)    Καθορισμός θέσεων του Δήμου  για άσκηση δραστηριοτήτων, ομπρέλες, ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ και τροχήλατα αναψυκτήρια, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με την διαδικασία της δημοπρασίας.
(Εισηγήτρια: κ. Στρειδά Αναστασία)

3)    Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος)

4)    Επιλογή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»» ως εργαλείο άσκησης της πολιτικής του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και του Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»- αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ¬ΠΟ¬ΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτε¬ραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Παραλαβή – έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

8)    Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

9)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας