Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 04/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον
του ΣτΕ κατά της υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104)
αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν.
4270/2014 ως ισχύει.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

2)    Αίτηση για έγκριση υπεργολαβίας της εταιρίας ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)   
Γνωμοδότηση σχετικά με την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του
υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5(*), εγκεκριμένης δυναμικότητας
149 δωματίων (317 κλινών), με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ VILLAGE»
ιδιοκτησίας της ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε., στη θέση «Ακτή Ελιάς» της
εκτός σχεδίου περιοχής Δ.Δ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής»,
(ανήκει στην υποκατηγορία Α1-ομάδα6η-Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (εντός
περιοχών Natura 2000: Κλίνες (326)>300).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

4)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

5)   
Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 7/2019 απόφασης του Ν.Π. Τουριστικές
Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019».
(Εισηγητής: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της ΤΕΤΟ Δ.Α.Ε)

6)   
Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 8/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα «1η
υποχρεωτική αναμόρφωση ΔΗΚΕΔΣ οικ. Έτους 2019-τροποποίηση πίνακα
στοχοθεσίας».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ)

7)    Κατανομή τακτικής επιχορήγησης συλλόγων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ)

8)    Ψήφιση ποσού επιχορήγησης προς το ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

9)    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Κατανομή ποσού 8000,00 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

11)    Εισήγηση για καταβολή ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Εσόδων)

12)    Γνωμοδότηση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)
 
13)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

14)    Αίτηση κ. Αποστολούδη Νικήτα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

15)   
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική
κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σιθωνίας για τα έτη 2019 και 2020»».

(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

16)   
Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 9/2019 αποφάσεως του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», με
θέμα «Αναμόρφωση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις τιμές της υποχρεωτικής
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

17)    2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

18)    Επιτροπές παραλαβής έργων.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας