Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 23/02/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

1)    Ψήφισμα συμπαράστασης στους επαγγελματικούς φορείς ενάντια στην πρόταση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
(Εισηγητής: κ. Ληστής Σωτήριος, αρχηγός μείζονος μειοψηφίας)

2)    Πορεία έργων στο Μεταγγίτσι.
(Εισηγητές: κ. Ζαφείρης Δημήτριος και κ. Μιχαλούδης Βασίλειος)

3)    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης-αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

4)    Διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις (Διανομές).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Συζήτηση σχετικά με την αναφορά για τις εκτάσεις στην παραλία Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

7)    Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και προτάσεις για τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 200/2014 (ΑΔΑ:ΒΑΓΨΩ1Φ-ΨΔΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ¨
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

9)    Εισήγηση για καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, Προϊστάμενος Εσόδων)

10)    Έγκριση απολογισμού έτους 2015 σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικολαος, Πρόεδρος Σ.Ε.Α/βθμιας Εκπαίδευσης)

11)    Αίτηση για μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών «Νωπά Αλιεύματα» του Κουτσού Γεωργίου του Χρήστου, στο γιο του Κουτσό Χρήστο του Γεωργίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12)    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου εμβ. 42 τ.μ.) εντός του κάμπινγκ Πλατανιτσίου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

13)    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (παντοπωλείου εμβ. 200,00 τ.μ.) εντός του κάμπινγκ Πλατανιτσίου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

14)    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (σνακ-μπαρ εμβ. 72,85 τ.μ.) εντός του κάμπινγκ Πλατανιτσίου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

15)    Πρόταση για τη διατήρηση λειτουργίας των ΑΤΜ της τράπεζας ALPHA BANK.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16)    Πρόταση για τη διατήρηση λειτουργίας των ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17)    Αίτηση Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)    Αιτήσεις πολιτών για επέκταση δικτύου ύδρευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19) Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας