Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
Νικήτη, 01.02.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 2620
ΠΡΟΣ: Τα
μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4254/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/02/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:
1) Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας

1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη

4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου

6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου

12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου

13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα

14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου

15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου

16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου

17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου

18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου

19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη

20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου

21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου

22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου

23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου

3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά

4)Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5)Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου