Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 02/03/2018 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού
Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της
ημερησίας διατάξεως:


1)    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

2)    Συγκρότηση επιτροπής  για την εκτίμηση της τιμής μονάδος των εκτάσεων που αποζημιώνονται λόγω απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικών, αναγκαστικών) που προσκυρώνονται και μετατρέπονται από εισφορά γης σε χρήμα, με εξώδικο συμβιβασμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3)    Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 5/2018 και 6/2018 αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση του διορθωμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018» και «Ψήφιση του διορθωμένου Ο.Π.Δ. οικ. Έτους 2018», αντίστοιχα.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

4)    Απόδοση της επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 8/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2017».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

6)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 204/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7)    Κατανομή ποσού 44.820,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επ. Παιδείας)

8)    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

9)    Αίτηση κ. Μάντου Φίλιππου.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, νομικός σύμβουλος)

10)    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

11)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 90/2017 απόφασης της Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής στην Α.Ο.Κ. Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

12)     Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 4/2018 απόφασης της Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής στον Μορφωτικό Σύλλογο ΣΙΘΩΝΙΑΚΟ».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

13)    «Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2018».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)

14)    Έγκριση μετακίνησης στην Αθήνα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15)    Καθορισμός θέσεων του Δήμου για άσκηση δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
(Εισηγήτρια: κ. Στρειδά Αναστασία)

16)    1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας