Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Βιολογικοί καθαρισμοί.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2)    Παραλαβή Γεωλογικών και Γεωτεχνικών μελετών για την αποκατάσταση κατολίσθησης στην περιοχή Ασβεσταριά – Σαλονικιού Δ.Κ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)

4)    Παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)

5)    Κατανομή ποσού 37.900,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κων/νος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

6)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών για τη λειτουργία του Εκθετηρίου Ιστορίας και Λαογραφίας Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 6.925,90€.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11)    Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12)     Έγκριση 2ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13)    Έγκριση 2ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης-Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

14)    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου 2016.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

15)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Κων/νος, Πρόεδρος Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης)

16)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

17)    Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/βθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας οικ. Έτους 2016.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της Α/θμιας σχολικής επιτροπής)

18)    Τακτικές επιχορηγήσεις αθλητικών – πολιτιστικών-περιβαλλοντικών συλλόγων-ομάδων εθελοντών Δήμου Σιθωνίας έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ.)
19)    1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

20)    2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

21)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Έρευνα της συμβολής των φερτών υλών στην πλημμυρική επικινδυνότητα των χειμάρρων της Σιθωνίας»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

22)    Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΔ (MIS) 5003677.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία)

23)    Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία)

24)    Έγκριση δαπάνης προμήθειας εδεσμάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας