Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 27/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

2)    Αίτηση κατοίκων Μεταγγιτσίου σχετικά με την ύπαρξη ή μη οδού εντός οικισμού Μεταγγιτσίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 92/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ψήφιση-κατάρτιση του Ο.Ε.Υ μετά τις υποδείξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
4)    Διαγραφή παλιών οφειλών (τιμολογίων), που λόγω διαφόρων προβλημάτων δεν μπορούν να εξοφληθούν μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, ΠΕ Οικονομικού)

5)    Κατανομή ποσού 265.443,41 € για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του αρ. 25 Ν. 1828/89 και λοιπές σχετικές διατάξεις.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6)    Αίτηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, για διάνοιξη δρόμου στο Κριαρίτσι.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

7)    25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου «Αναγκαίες κυκλοφοριακές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

8)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 3/2016 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Πρόεδρος της επιτροπής)

9)    Μετατόπιση περιπτέρου της Αναστασίας Σμαραγδή.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

10)    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 3ου τριμήνου 2016.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αρ. 162α/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Αρ. 162β/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Αρ. 157α/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Αρ. 157β/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Αρ. 157γ/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Αρ. 151/2016 αποφ Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17)    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)
 
18)    Παράταση της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) στον Τραμουντάνη Παναγιώτη, κατοίκου Δ.Κ. Νικήτης του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

19)    26η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2016- Λογιστικές τακτοποιήσεις.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας