Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 19/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας και φωτισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2)    Λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3)    Χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (αριθμός τραπεζιών 2) στον Μαλλίνη Κυριαζή στο Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμ. Πρ/σμού & Λογιστηρίου)

4)    Χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (αριθμός τραπεζιών 3) στον Πετσέτα Ιωάννη στο Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμ. Πρ/σμού & Λογιστηρίου)

5)    Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2016.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου)

6)    Κατανομή ποσού 37.900,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

7)    Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)
8)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 176α/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

9)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 217α/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 217β/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος , Προϊστάμενος Τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου & προμηθειών  )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας