Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 09/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Αίτηση για παράταση βιολογικού Μεταγγιτσίου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

2)    Έγκριση πρακτικών για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Σιθωνίας έτους 2018.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

3)   
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασία ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4)   
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών», προϋπολογισμού 240.000,00 €.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5)    Ένταξη του δήμου Σιθωνίας στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Επιστροφές αχρεωστήτων εισπραχθέντων.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος)

7)    Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Σιθωνίας με τον Δήμο Παντελάι-NIS της Σερβίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8)    Ανανέωση σύμβασης για ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας της Σάρτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας