Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 06/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Εκποίηση τριών ακινήτων στην περιοχή Παράδεισος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

2)    Εισήγηση Οικονομικού Τμήματος για τη διαγραφή από το μητρώο δεσμεύσεων και το λογιστικό μας πρόγραμμα δικαστικών αποφάσεων που έχουν ενταχθεί στα επιχορηγούμενα ληξιπρόθεσμα.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Εξόδων Οικ. Τμήματος)

3)    Έγκριση της αριθμ.: 39/2017 απόφασης της ΔΗΚΕΔΣ με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΔΣ 2017».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ)

4)    Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 35/2017, 41/2017 και 42/2017 αποφάσεων της ΔΗΚΕΔΣ.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ)

5)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Αιτήσεις για απαλλαγή από τέλη σύνδεσης αποχέτευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Υδρευσης-Αποχέτευσης)

7)    Εγκατάσταση μόνιμου σταθμού GPS στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018/2019.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Παιδείας)

9)    Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

10)    Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Πρόεδρος της Επιτροπής)

11)    19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Εξόδων Οικ. Τμήματος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας