Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 30/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Λήψη απόφασης επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που αφορά την αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2)    Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση δασικών χαρτών για περιοχές του δήμου μας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3)    Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 21/2016 και 49/2016 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.
 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 105/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτηση του κ. Κασιμάτη Μιχαήλ για άδεια κατασκευής παιδικής χαράς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 97/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 2ου τριμήνου 2016».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

6)    Κατανομή ποσού 59.167,50 € που αφορά «Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016-2η, 3η, 4η κατανομή».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

7) Κατανομή ποσού 68.900,00 € για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας