Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Λήψη απόφασης για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων για ειδικούς λόγους (ιστορικού, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
(Εισηγητής: κ. Στρειδά Αναστασία)

2.    Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3.    Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών που παρουσιάστηκαν στο έργο: «Κατασκευή Κτιρίου Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

4.    Δήλωση στο Κτηματολόγιο της έκτασης που βρίσκεται ανάμεσα και κατά μήκος του Δημοτικού παραλιακού δρόμου μέχρι τα όρια της Κτηματικής (ΚΕΔ) από τη θέση Κάστρο μέχρι την θέση Κόρακας στην Τορώνης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

5.    Αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Σιθωνίας για οικόπεδα στη Σάρτη.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

6.    Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση έκτασης 2,44 τ.μ. σύμφωνα με την 1/2016 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

7.    Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση έκτασης 30,89 τ.μ. σύμφωνα με την 1/2016 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

8.    Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση έκτασης 12,99 τ.μ. σύμφωνα με την 1/2016 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

9.    Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση έκτασης 7,59 τ.μ. σύμφωνα με την 1/2008 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

10.    Κατανομή χρηματικού ποσού 44.820,00 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

11.    Αποστολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εμπλουτισμός και προστασία παραλίας ξενοδοχειακής μονάδας ELEA VILLAGE στη θέση Ακτή Ελιάς του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12.    Παραλαβή Μελετών Οριοθέτησης ρεμάτων Μπαρτζιβάνου και Μύλου στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης Α’ κατοικίας Ν. Μαρμαρά (Μετόχι Γρηγορίου).
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Προϊσταμένη Τμήματος Χωροταξίας)

13.    Γνωμοδότηση για τις Μελέτες Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρεμάτων Μπαρτζιβάνου και Μύλου στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης Α’ κατοικίας Ν. Μαρμαρά (Μετόχι Γρηγορίου).
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Προϊσταμένη Τμήματος Χωροταξίας)

14.    11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγής Χρήστος, Προϊστάμενος Ταμείου)

15.    Έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Αίτημα για τη δημιουργία νέου τμήματος βρεφικού σταθμού έως 12 βρεφών στη Νικήτη».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

16.    Έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «αίτημα για μεταστέγαση του νηπιακού σταθμού Αγίου Νικολάου σε μισθωμένο κτήριο».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

17.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής κοινωνικού έργου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικού Έργου)

18.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και δημοτικής υπαλλήλου στην Αθήνα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Αρσένης Καλλικρατίδας