Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, στις 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού)
2) Κατανομή ποσού 68.900,00 € για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
3) Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιο εμπόριο.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)
4) Ανάκληση της υπ’αριθμ.: 70/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης (Ηλεκτρονική-Ψηφιακή παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης) Δήμου Σιθωνίας»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας