Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Εισήγηση για ανάκληση άδειας σταθερής καντίνας του κ. Τσουκαλά Δημητρίου, έπειτα από καταγγελία για παράνομη εγκατάσταση αυτής.
(Εισηγητής: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

2)    Αίτηση της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.»  για αναπροσαρμογή μισθώματος.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

3)    Έγκριση προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου σε οικόπεδο στο Ο.Τ. 80 του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλία Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

4)    Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στην Τ.Κ. Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

5)    Ορθή διόρθωση στου ΚΑΕΚ 490631301072.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

6)    Ακύρωση άδειας λαϊκής αγορά του κ. Μουστάκη Ηλία του Γεωργίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

7)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον κ. Μουστάκη Ηλία του Γεωργίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

8)    9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)


9)    Αίτημα παραχώρησης της έκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νικήτης από το Δασαρχείο Πολυγύρου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10)    Αίτημα παραχώρησης της έκτασης για Αντλιοστάσιο Νικήτης από το Δασαρχείο Πολυγύρου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας