Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

 

1)      Παράταση της ημερομηνίας λήξης της
1ης δόσης και του εφάπαξ των λογαριασμών ύδρευσης των Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου, Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά, Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ.Σάρτης έτους 2018.

(Εισηγητής:
κ. Μάντσιος Ιωάννης, Προϊστάμενος Ταμείου)

 

2)      Αίτηση της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ
Α.Ε.»  για αναπροσαρμογή μισθώματος.

(Εισηγητής:
κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

 

3)      Έγκριση λειτουργίας σε δωδεκάωρη
βάση και διπλής βάρδιας της υπηρεσίας καθαριότητας με βάση το αρ. 20/Ν.4354/15,
όλες τις ημέρες του μήνα, αργίες και Κυριακές σε ετήσια βάση.

(Εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

4)      Διαβίβαση αίτησης της Μελίσση
Μαρίας του Αχιλλέας για την προσωρινή αναπλήρωση, από το σύζυγό της Κύρο
Αθανάσιο του Κύρου, στη στάσιμη καντίνα που βρίσκεται στην περιοχή Πορτοκάλι,
της Τ.Κ. Σάρτης.

(Εισηγητής:
κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

 

5)      Διατήρηση κενωθείας θέσης
περιπτέρου της θανούσης Σταμούλη Φωτεινής.

(Εισηγητής:
κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

 

6)      Αιτήσεις για χορήγηση αδειών παραγωγών (υπαιθρίου
εμπορίου).

(Εισηγητής:
κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

 

7)      Επιστροφές αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.

(Εισηγητής:
κ. Κομπούρης Νικόλαος)

 

8)      Τροποποίηση των αρ. 34/2013 και
187/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

(Εισηγητής:
κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

 

9)      Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 44/2018
απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».

(Εισηγήτρια:
κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

 

10)  Παραχώρηση χρήσης ισογείου του
δημοτικού καταστήματος Μεταγγιτσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ
ΑΣΣΑ».

(Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

 

11)  Αίτηση της κοινοπραξίας «Κ/Ξ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε-Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε» για 4η παράταση
προθεσμίας των εργασιών για το έργο «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου
Σιθωνίας».

(Εισηγήτρια:
κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

12)  Αίτηση της κοινοπραξίας «Κ/Ξ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-
THALIS
E.S. S.A» για παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου ΕΕΛ Μεταγγιτσίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.
3669/2008».

(Εισηγήτρια:
κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

13)  Έγκριση προϋπολογισμού
αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Σιθωνίας.

(Εισηγήτρια:
κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

14)  Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 18/2018
απόφασης της Δ.Κ. Συκιάς με θέμα «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου».

(Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

 

15)  Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με το
φιλοζωϊκό σωματείο «Άνθρωποι και Ζώα».

(Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

 

16)  Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενης
αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

(Εισηγητής:
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

17)  7η Αναμόρφωση
προϋπολογισμού έτους 2018-Επιστροφή ΦΠΑ από Δ.Ο.Υ. και συμψηφισμός οφειλών μας
στην εφορεία.

(Εισηγητής:
κ. Γκιζγκής Χρήστος,
Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

18) 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018-δημιουργία
κωδικών για έκτακτες ανάγκες.

(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
)

 

 

                                                                           
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

                                                                                         Αρσένης
Καλλικρατίδας