Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 27/06/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

2)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση οδών οικισμού Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για το έργο «Κατασκευή Κτιρίου “Ζηνόζη” Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

7)    Κατανομή ποσού 68.900,00 € για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης – Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Υποστήριξη Υπαρχουσών Δομών Δήμου Σιθωνίας» με ποσό 39.999,92.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9)    Αίτηση της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.»
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

10)    Αίτηση της εταιρείας «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ» για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11)    Αίτηση για μεταβίβαση άδειας περιπτέρου της αποθανούσας Σταμούλη Φωτεινή.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12)    Αίτηση της Μελίσση Μαρίας για προσωρινή αναπλήρωση.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

13)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 75β/2016 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας