Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                  Νικήτη, 23.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                        Aρ. Πρωτ.: 2075
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’).
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 30/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου Σιθωνίας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δήμαρχος).
2) Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο- έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) (απόφ. 12/2023 Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3) Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο- έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) (απόφ. 13/2023 Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4) Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο- έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) (απόφ. 14/2023 Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

5) Αιτήσεις ιδιωτών (Ύδρευση /Αποχέτευση). (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης).
6) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 180/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
7) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 181/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Δήμαρχος).
8) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 193/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Δήμαρχος).
9) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 212/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 213/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Δήμαρχος).
11) Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

 

 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Μαλλίνης Ιωάννης, Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Θεοχάρης Σάρτιος του Γεωργίου
2) Πατσουράκου Όλγα του Ιωάννη
3) Μελλίσης Δημήτριος του Αθανασίου
4) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
5) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου
6) Γκιώτη Αφροδίτη του Σταύρου
7) Δαλαβίτσου Αντωνία του Γρηγορίου
8) Δραγάνης Άγγελος του Αλεξάνδρου
9) Ξανθού Μαρία του Θωμά
10) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
11) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
12) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
13) Πέσιος Αντώνιος του Θωμά
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
15) Αναγνωστάρας Πέτρος του Γεωργίου
16) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
17) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
18) Συρδάρη Μαγδαληνή του Ιωακείμ
19) Καρανικόλας Νικόλαος του Αθανασίου
20) Ψηλογιάννης Γεώργιος του Αριστοτέλη
21) Καζάνης Νικόλαος του Γεωργίου
22) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
23) Λουκάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
24) Μάντσιος Δημήτριος του Τριανταφύλλου

Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Μάντσιος Χρήστος του Αναστασίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Γκουβέλα Μαρία του Δημητρίου, Συκιάς
5) Τσαμούρης Νικόλαος του Λεοντίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μεταγγιτσίου

Κοινοποίηση:
1) Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2) Δ/νση Διοικητικού
3) Δ/νση Οικονομικού
4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών