Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 12197 Ημ/νία : 04/05/23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
Νικήτη, 04.05.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 12197

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του v. 4635/2019.

2) την με αριθμό εγκύκλιο 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 67046Μ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Χαλκιδικής με θέμα «Αίτημα παραίτησης από δικόγραφο αίτησης αναιρέσεως με αριθ. Καταθ. 9/2022 Πρωτοδικείου Χαλκιδικής». (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
2) 2″ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας)
3) Παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Σιθωνίας στην υπόθεση 18-632 του ΤΕΚ Θεσσαλονίκης. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αθανάσιος, αρχηγός συνδυασμού «Όραμα- Δημιουργία-Προοπτική)
4) Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας για την υγεία στην περιοχή. (Εισηγητής: κ. Παντελής Λάζαρος, αρχηγός της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»).
5) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 74/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Αναγκαιότητα βιολογικού ή επέκταση υπάρχοντος». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
6) Αίτημα του ΠΣΝ «ΜΕΘΕΞΙΣ» για ενοικίαση χώρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
7) Αίτηση Οικονόμου Νικολάου. (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
8) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 1/2023 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Απόφαση για επέκταση του παλιού κοιμητηρίου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής του νέου κοιμητηρίου. Επίσπευση διαδικασιών για την αγορά του ακινήτου νέου κοιμητηρίου λόγω άμεσης ανάγκης». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
9) Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός (αίτηση Παπαθανασίου Χρ). (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
10) Εξώδικος ή μη συμβιβασμός (αίτηση εταιρείας Πόρτο Καρράς). (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας
2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας 1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη 4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου 8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου 12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου 13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα 14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου 15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου 16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου 17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου 18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου 19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη 20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου 21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου 22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου 23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου 3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά 4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ