Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Νικήτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (Ταχ. Διεύθυνση: Νικήτη Χαλκιδικής) στις 11.10.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

 

1)    «Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας».
2)    «Εκλογή νέου Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις


Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ