Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 7 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 7 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                        Νικήτη 29/02/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 6449
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350138
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
την γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για
να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2. Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2024 απόφασης του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. με θέμα «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σιθωνίας». (Εισηγ. κ. Θεοχάρης Σάρτιος)

3. Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της υπ ΄αριθμ. 4/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
4. Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της υπ ΄αριθμ. 3/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
5.  Άσκηση ανακοπής κατά της υπ ΄αριθμ. 17/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

6. Επανεξέταση των περιπτώσεων με αρ. 5,6,7 και 8 του υπ’αριθ. 3/2023 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Εισηγ. κα Πατσουράκου Όλγα)
7. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (ΑΡ/ΗΜΕΡ.: 35620/26-01-2024) (Εισηγ. κα Πατσουράκου Όλγα)
1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (ΑΡ/ΗΜΕΡ.: 35619/26-01-2024) (Εισηγ. κα Πατσουράκου Όλγα)
2. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (ΑΡ/ΗΜΕΡ.: 35618/26-01-2024) (Εισηγ. κα Πατσουράκου Όλγα)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Μαλλίνης Ιωάννης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Τμ. Εσωτερικού Ελέγχου
3. Τμ. Πολιτικών Οργάνων
4. Εισηγητές θεμάτων
5. Πρόεδροι Δ.Κ.