Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 6 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 6 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                             Νικήτη 16/02/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 5105
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350138
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
την γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για
να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
2. Παράσταση πολιτικής αγωγής για την υπόθεση ΤΕΚ 18-364-2019 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
3. Συμπλήρωση στοιχείων ενδοδικαστικού συμβιβασμού σχετικά με την υπ΄ αριθμ 211/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας ,σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06.10.2023). (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Μαλλίνης Ιωάννης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Τμ. Εσωτερικού Ελέγχου
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Τμ. Πολιτικών Οργάνων
5. Εισηγητές θεμάτων
6. Πρόεδροι Δ.Κ.