Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 3Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 3Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                               Νικήτη 30/01/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 2916
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
την Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για
να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για το έτος 2024 (Εισηγ. κ. Ληστής Θεόδωρος).

Η συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας (02-02-2024) υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                                 Δήμαρχος
                                                                                                         Μαλλίνης Ιωάννης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές θεμάτων
4. Πρόεδροι Δ.Κ.