Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 1Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 1Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                         Νικήτη 19/01/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.: 1730
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

 

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
τον αναπληρωτή τους)

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)
2. Έγκριση απολογισμού έτους 2022 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)
3. Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και 1 ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο με τίτλο « Ανάπλαση – Αναβάθμιση χώρου πρασίνου και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στη συμβολή των
οδών Τρικούπη και Παρθενώνος ΟΤ 21 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής του Δήμου Σιθωνίας» ( αρ. μελέτης 2/2018 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181493 ).Ανάδοχος : ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Παραλαβή του 3 ου παραδοτέου (έτος 2024) της μελέτης « Υδραυλική μελέτη για προστασία της εγκατάστασης λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
5. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο με τίτλο « Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά » ( αρ. μελέτης 2/2018 και
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181493 ). Ανάδοχος : Κ/ξια Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ- Πολυζώης ΑΕ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
6. Σύμβαση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
7. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής. (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)
8. Επικαιροποίηση Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». (Εισηγ. κ. Κέντρος Γεώργιος)
9. Επικαιροποίηση Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (Εισηγ. κ. Κέντρος Γεώργιος)
10. Επικαιροποίηση Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από σεισμούς με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος 2» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (Εισηγ. κ. Κέντρος Γεώργιος)
11. Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απόφ.51-2023 Δ.Κ. Νικήτης) (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμαρχος
Μαλλίνης Ιωάννης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές θεμάτων
4. Πρόεδροι Δ.Κ.