Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  26/11/2011 ημέρα Σάββατο  και ώρα  11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1) Ενημέρωση και συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
2). Διαβούλευση επι του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Προγράμματος
    Δράσης του δήμου Σιθωνίας.
3) Προτάσεις για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012
4) Γνωμοδοτήσεις   για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος

                Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                 Τζίτζιος Ιωάννης