Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόληψη από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

logo_py.jpg

logo_py.jpgΘΕΜΑ: «Ενημέρωση φορέων για την πρόληψη από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.»

ΣΧΕΤ:  α) 1521/21-3-2013 Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
β)  2795/29-4-2011 "Κατευθυντήριες οδηγίες οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών Γ.Γ.Π.Π."

1.    Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φαινόμενο με ιδιαίτερη δυναμική και η πορεία του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, ο όγκος και η κατάσταση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης, αλλά και πλήθος άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό και την εξέλιξη τους.
2.    Ύστερα από τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η ξήρανση της βλάστησης, η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποτελέσουν σοβαρότατους παράγοντες για την ταχύτατη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών και με βασική κατεύθυνση την εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιών καθώς και της μη διακινδύνευσης των πολιτών, τουριστών και του προσωπικού εγκαταστάσεων, παρακαλούμε για τα εξής:


2.1.    Είναι απαραίτητο να φροντίσετε για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, ώστε να γίνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων και εύφλεκτων υλικών, αποψίλωση των ακάλυπτων χώρων από τυχόν ξηρά χόρτα, ως και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας γύρω από τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους.
2.2.    Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων ή του Αντιπεριφερειάρχη όταν αυτή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, μετά από εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στον τόπο της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Νόμο 3613 ΦΕΚ 263/23-11-2007 Άρθρο 18 «Περί ρυθμίσεων θεμάτων Γ.Γ.Π.Π.».
2.3.    Ιδιαίτερη  προσοχή  και  βάρος  πρέπει  να  δοθεί  σε  εγκαταστάσεις  και  κατοικίες  που βρίσκονται εντός ή πλησίον του δασών και δασικών εκτάσεων.
2.4.     Αναλυτικές οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/front-page/right-column/Eftase+to+kalokairi/moredasikes.csp.
2.5.    Η  Υπηρεσία  μας   στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  που  καταβάλλει   για   την  ευαισθητοποίηση  όλων   των  πολιτών   θα  αποστέλλει   σχετικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα κατά   τις   επικίνδυνες  για  εκδήλωση  δασικών   πυρκαγιών  ημέρες .
3.    Πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπ΄όψιν σας τους κινδύνους πρόκλησης δασικών πυρκαγιών και ότι θα συμβάλλετε και εσείς στην αποτροπή αυτών. Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ενημέρωση ή υπόδειξη επί των ανωτέρω.

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κων/νος  Π. Παχίδης
Πύραρχος